Bibliotekarz 11/2021
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Od Redaktora

W listopadowym numerze „Bibliotekarza” dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr Magdaleny Paul z Uniwersytetu Warszawskiego Po co nam biblioteki? Wpływ społeczny i ekonomiczny bibliotek publicznych. Autorka omawia rolę i znaczenie prowadzenia badań obejmujących zagadnienia wpływu zarówno dla samych placówek bibliotecznych, jak i ich organizatorów, którzy finansują pracę bibliotek ze środków publicznych. Badania wpływu są prowadzone w wielu krajach na świecie, w Polsce dotychczas poza FRSI nie podjęła ich żadna instytucja. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 2021 r. powołało w ramach Projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) zespół, który postawił sobie za cel opracowanie założeń metodologicznych badań i wypracowanie narzędzia badania wpływu społecznego i ekonomicznego polskich bibliotek publicznych. W artykule zostały omówione dotychczasowe prace zespołu, tj. zidentyfikowanie 28 obszarów życia, na które biblioteki publiczne mogą mieć wpływ dzięki swojej działalności, opracowanie kwestionariusza ankiety do badań, zorganizowanie spotkania z bibliotekarzami praktykami, aby przedstawić korzyści płynące z ich przeprowadzenia.

Drugi tekst Jolanty Sobielgi z Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wykorzystanie danych i wskaźników funkcjonalności przez biblioteki biorące udział w Projekcie AFB (na podstawie badań ankietowych) prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Zespół AFB w zakresie wykorzystania danych i wskaźników funkcjonalności dostępnych w bazach i raportach tworzonych w ramach projektu. Autorka przedstawia charakterystykę bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich biorących w nim udział oraz szczegółową analizę materiału badawczego, z którego wynika, że biblioteki wykorzystują zbierane dane najczęściej do porównania osiągniętych wyników z wynikami bibliotek o podobnym statusie, do rozmów z organizatorami, jako materiał do aplikowania o środki w programach i projektach. Kolejny tekst dr. hab. Zdzisława Gębołysia „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 3. Nie od razu Kraków zbudowano, albo jak budowano architekturę „Bibliotekarza” kontynuuje omawianie prac nad redakcją „Bibliotekarza”, budową jego struktury i kompozycji treści w latach przedwojennych.

W dziale „Wspomnienia” publikujemy artykuł Marzyciel niezłomny. Wspomnienie o Marku Dubińskim autorstwa Emilii Czerniejewskiej z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Marek Dubiński, wieloletni pracownik Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, od 1999 r., aż do nagłej śmierci, współpracował z redakcją „Bibliotekarza”, redagował biogramy i wspomnienia o wrocławskich bibliotekarzach. Autorka wspomnienia przedstawia drogę zawodową Marka Dubińskiego, jego aktywność społeczną i sportową oraz charakteryzuje jako człowieka niezwykle życzliwego i ciepłego w kontaktach z ludźmi.

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Lucjanem Bąbolewskim, dyrektorem Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, którą przeprowadziła Bożena Winiarska. Poznajemy osobę kierującą biblioteką wojewódzką od osiemnastu lat, zaangażowaną w życie placówki, jej rozwój oraz współpracę z bibliotekami publicznymi w województwie zachodniopomorskim. Ważnym tematem rozmowy jest sytuacja w bibliotece w czasie pandemii, troska o bibliotekarzy i czytelników oraz o przyszłość bibliotek w okresie pocovidowym. L. Bąbolewski z nostalgią wspomina wyprawy do biblioteki w dzieciństwie, czytanie książek w domu rodzinnym oraz rozmowy o nich.

W dziale „Sprawozdania i relacje” publikujemy tekst Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Relacja z seminarium Magdaleny Mrugowskiej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Tematem relacji jest seminarium Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek zorganizowane we wrześniu 2021 r. przez SBP dla ponad 250 bibliotekarzy z wszystkich typów bibliotek uczestniczących w Projekcie AFB.

Listopadowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „O bibliotekach w prasie” Iwona Joć-Adamkowicz i Grzegorz Grzenkowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku przedstawiają aktywność bibliotek Pomorza poprzez informacje wyszukane w prasie regionalnej. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Logo biblioteki – aspekty prawne. Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.