Bibliotekarz 5/2022
Bibliotekarz 5/2022
Bibliotekarz 5/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Majowy numer „Bibliotekarza” w 2022 r. rozpoczynamy tekstem Izabeli Czeszek z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Funkcjonowanie bibliotek na tle pandemii SARS-CoV2, w którym Autorka przedstawia publikacje dotyczące sytuacji w polskich bibliotekach podczas pandemii, zamieszczone w czasopismach fachowych bibliotekarskich w latach 2020-2021. Celem artykułu jest próba podsumowania dostępnych relacji, będących świadectwem działania bibliotek w dotychczas nieznanych im warunkach oraz własnych doświadczeń. Drugi tekst dr hab. Martyny Deszczyńskiej z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej Ignacy Lubicz-Czerwiński – zagadkowy czytelnik, zapomniany autor omawia życie i działalność tytułowego bohatera, którego aktywność pisarska przypadła na I połowę XIX w. Autorka rysuje sylwetkę Ignacego Lubicza-Czerwińskiego, szlachcica-gospodarza, przybliża nam jego prace, tj. piętnaście książek oraz kilka artykułów z zakresu: etyki, praw, historii religii, geografii, etnografii i rolnictwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność Ignacego Lubicza-Czerwińskiego jako autora pierwszego polskiego tekstu etnograficznego oraz poradników dla młodzieży. Ostatni tekst w dziale „Artykuły” Przed Krajowym Zjazdem Delegatów SBP przygotował Bolesław Howorka, Członek Honorowy SBP, wieloletni współpracownik „Bibliotekarza”. Autor przedstawił aktualną sytuację prawną bibliotekarzy w Polsce, podkreślił negatywny wpływ, jaki wywiera na wykonywanie zawodu brak zapisów w ustawie o bibliotekach mówiących o niezbędnych kwalifikacjach bibliotekarskich, jakimi powinni legitymować się pracownicy bibliotek. W dniach 3-4 czerwca 2022 r. odbędzie się w Warszawie kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP, podczas którego przedstawiona będzie strategia SBP na lata 2021-2029 oraz program działania na kolejną kadencję. B. Howorka proponuje powołanie przez ZG SBP zespołu, który przygotuje projekt nowelizacji art. 29 ustawy o bibliotekach i jego wniesienie pod obrady Sejmowej Komisji Kultury.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku. O „nowej” bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku: projekt, plany, wyzwania Aleksandry Siuciak, kierowniczki tej biblioteki. Autorka omawia dotychczasowe warunki pracy biblioteki Muzeum Zamkowego, zgromadzone zbiory, pracę bibliotekarzy oraz prowadzone działania na rzecz poprawy sytuacji biblioteki, w ramach prowadzonego projektu przebudowy i modernizacji budynków przez Zamek w Malborku. Przedstawia projekt nowej biblioteki, plany i wyzwania stojące przed biblioteką.

W dziale „Wspomnienia” Maria Burchard, Członek Honorowy SBP, wspomina Marię Lenartowicz, zmarłą 18 grudnia 2021 r. Autorka artykułu, współpracująca z M. Lenartowicz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Centrum NUKAT przy pracach normalizacyjnych, przybliża nam życiorys i aktywność zawodową tej cenionej bibliotekarki w bibliotekach warszawskich i w SBP. Na szczególne podkreślenie zasługują prace M. Lenartowicz w Komisjach Normalizacyjnych Biblioteki Narodowej i Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Jej dorobek skierowany na pomoc bibliotekarzom w codziennej pracy przy opracowywaniu zbiorów. W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy tekst dr Renaty Malesy i dr Grażyny Piechoty z UMCS w Lublinie 8. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece”. Forum odbyło się 8 lutego 2022 r. w formule online. Autorki szczegółowo omawiają zaprezentowane wystąpienia, w których podkreślano znaczenie działalności bibliotek dla integracji i aktywizacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej.

Majowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Klauzula copyright a zakres ochrony. Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.