Bibliotekarz 5/2021
Bibliotekarz 5/2021
Bibliotekarz 5/2021
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Majowy numer „Bibliotekarza” nawiązuje do bieżących problemów i ich wpływu na pracę bibliotek i bibliotekarzy. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Alicji Klich z Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Biblioteka uczelniana w dobie pandemii. System naczyń połączonych. Autorka artykułu nawiązuje do funkcjonowania biblioteki w czasie trwania pandemii w obserwacji i ocenie jej pracowników. Dzięki rozmowom z ich przedstawicielami, poznajemy odczucia związane z organizacją pracy w tym szczególnym okresie, problemy dotychczas nieznane, wymagające dobrych rozstrzygnięć. Drugi artykuł, Katarzyny Męzik z Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Francji, przedstawia bibliotekę muzeum i jej unikalne zbiory, szczególnie archiwalia. Jedną z interesujących kolekcji jest spuścizna  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Marles-Auchel z Francji. Zbiory te zawierają archiwalia dokumentujące dzieje i działalność „Sokoła”, materiały biblioteczne ukazujące aktywność wydawniczą oraz dużo cennych przedmiotów związanych z działalnością wielu osób – członków Towarzystwa. Autorka podjęła się opracowania tej spuścizny, aby mogła być materiałem źródłowym dla powstającej monografii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Marles-Auchel.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy, autorstwa Krzysztofa Romulewicza z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Wykorzystanie elektronicznych baz „Bibliografii Warmii i Mazur”, omawia historię jej powstania, prace prowadzone nad rozwojem, w tym współpracę z bibliotekami regionu nad tworzeniem baz danych „Bibliografii Warmii i Mazur”. Drugi artykuł, Agnieszki Dworak z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, opisuje Kodowanie w bibliotece. Naukę poprzez zabawę, organizowane w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WiMBP. Autorka nawiązuje do zajęć prowadzonych w ramach projektu FRSI „Kodowanie w bibliotece”, cieszących się wśród dzieci dużym zainteresowaniem i wyzwalających w nich aktywność, sprawność i ciekawość poznawczą. Ostatni tekst, Stanisława Heropolitańskiego z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Książka ma głos. Biblioteczne warsztaty dla młodzieży szkolnej, przedstawia jeden z wielu projektów Książnicy. Autor opisuje krok po kroku przebieg warsztatów, poczynając od wyboru tekstu do czytania, poprzez nagranie jego lektury przez uczestników spotkania. Dział „Wspomnienia” poświęcamy zmarłej 15 kwietnia 2021 r. w Warszawie Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w obecnej kadencji. J. Pasztaleniec-Jarzyńska od ponad 40 lat aktywnie uczestniczyła w rozwoju polskiego bibliotekarstwa. Związana była z Biblioteką Narodową i SBP. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę Mam szczęście do ludzi z Tadeuszem Chrobakiem, wieloletnim dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, którą przeprowadziła Violetta Łabędzka. Poznajemy osobę, która od niespełna czterech dekad kieruje największą biblioteką w województwie opolskim, kształtuje jej oblicze w działalności miejskiej, regionu, w kraju i za granicą. Poznajemy problemy, które towarzyszyły T. Chrobakowi w ciągu tego okresu, jego zainteresowania i pasje oraz marzenia, w tym jedno, które czeka jeszcze na realizację. Zdaniem dyrektora Chrobaka receptą na sprawne zarządzanie zespołem jest współpraca, odpowiedzialność i wzajemne zrozumienie.

Majowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Jak liczyć terminy? Numer uzupełniają: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.


W imieniu Redakcji „Bibliotekarza” i Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam najserdeczniejsze życzenia, zadowolenia z pracy zawodowej, nowych pomysłów i inicjatyw, w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, a także zdrowia, szczęścia osobis­tego i optymizmu.