Bibliotekarz 11/2023
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2023
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Listopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Leksykon oprawoznawczy dr Elżbiety Pokorzyńskiej z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka przedstawia historię badań nad oprawami książek w Polsce, konferencje poświęcone temu tematowi, organizowane przez bibliologów. Szczegółowo opisuje temat badawczy „Leksykon oprawoznawczy”, prace zespołu naukowców wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, ich zakres oraz rezultat działań w postaci Leksykonu dostępnego w internecie, a także w formie drukowanej w 2023 r. Kolejny artykuł Księgozbiory artystów w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie Sabiny Serafin przybliża cenne zbiory Biblioteki Muzeum, a wśród nich te, które zawierają biblioteki artystów, wykorzystywane w aranżacjach ekspozycji poświęconych właścicielom. Do najcenniejszych należą zbiory Józefa i Marii Czapskich, Stanisława Wyspiańskiego oraz rodziny Mehofferów. Ostatni tekst w dziale „Artykuły” Katarzyny Bednarz-Soja Rola programów promocji czytelnictwa w umacnianiu kulturalno-społecznych funkcji w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego omawia działalność kulturalną, społeczną prowadzoną przez placówkę od wielu lat. Są to m.in. aktywności promujące czytelnictwo, kulturę czytelniczą wśród mieszkańców Przemyśla. Biblioteka wykorzystuje do tych działań ogólnopolskie programy tj. Tydzień Bibliotek czy Dyskusyjne Kluby Książki.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Izabeli Zymer z Biblioteki – Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich na półmetku swojej drogi do nowoczesności. O projektach modernizacji infrastruktury i usług realizowanych w latach 2022-2023. Autorka przedstawia historię  tytułowego związku, jego działalność, cenne zbiory biblioteczne, muzyczne i archiwalne gromadzone w Bibliotece. Zwraca uwagę na dwie koncepcje funkcjonowania tej placówki, od tradycyjnej biblioteki muzycznej do ośrodka dokumentacji/informacji. Podkreśla znaczenie Archiwum Cyfrowego POLMIC i jego zbiorów muzycznych w postaci baz danych, a także prowadzonych prac nad informatyzacją Biblioteki i Archiwum Związku. Kolejnym tekstem jest artykuł Joanny Chapskiej
i dr hab. Anity Has-Tokarz XXIX edycja Nagrody im. Anny Platto. Autorki przedstawiają genezę Nagrody przyznawanej od 1995 r., sylwetkę patronki oraz ideę nagradzania pracowników bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniających się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz prowadzeniu nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami. Interesującym akcentem jest zamieszczenie sylwetek nominowanych do Nagrody i ich dokonań. Tekst Moniki Telki z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach DKKoterapia to ostatni w dziale. Opisuje działania na rzecz propagowania czytelnictwa, ściśle związane z aktywnością sześciu Dyskusyjnych Klubów Książki. Jednym z nich jest Li-terra, skupiający miłośników poezji.

W dziale „Wspomnienia” prezentujemy postać Andrzeja Tyszki, historyka i dokumentalisty zmarłego w 2018 r., badacza treści i znawcy nekrologów warszawskich. A. Tyszka pracował w bibliotekach oraz w wydawnictwach, w tym w „Czytelniku”. Jest autorem licznych publikacji dokumentujących m.in. tablice pamiątkowe znajdujące się w ponad 1500 kościołach warszawskich, poświęcone wydarzeniom z lat drugiej wojny światowej, czy wielotomowego opracowania Nekrologi „Kuriera Warszawskiego”.

W dziale „Przegląd Piśmiennictwa” przedstawiamy publikację Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018), przygotowaną według koncepcji Marleny Wieczorek, wydaną w 2023 r. przez Fundację MEAKULTURA.

Listopadowy numer „Bibliotekarza” kończą stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Zapisy spadkowe na rzecz bibliotek. Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.