Bibliotekarz 2/2023
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2023
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Lutowy numer „Bibliotekarza” w 2023 r. rozpoczynamy artykułem Fenomen polskiego rynku książki. Lata wspaniałe i trudne, a wygrywają najsilniejsi autorstwa Piotra Dobrołęckiego. Autor omawia sytuację polskiego rynku książki w PRL i kolejno w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., akcentując zachodzące w tym czasie zmiany. Analizuje przyczyny stagnacji rynku książki w latach 2010-2020, przedstawia najważniejsze wydarzenia minionego roku, a także prognozę na rok 2023. Następny artykuł „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Środowisko autorskie (3) – autorzy artykułów dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nawiązuje do tekstów zamieszczanych w poprzednich numerach. Autor prezentuje sylwetki i dorobek autorów publikujących w czasopiśmie. Omawia rodzaje artykułów, dzieląc je na problemowe, informacyjne, biograficzne, bibliograficzne, poradnicze i o charakterze sprawozdawczym. Ostatni artykuł w dziale „Artykuły” Archiwum zakładowe Magdaleny Łaczmańskiej-Skórki z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie omawia podstawowe pojęcia związane z archiwizacją dokumentów w instytucji, a także ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego. Autorka szczegółowo przedstawia poszczególne procesy archiwizacji, począwszy od przygotowania dokumentacji, a skończywszy na przekazywaniu ich do archiwum zakładowego.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Martyny Replin-Bali z Biblioteki Muzeum Literatury w Warszawie I książki mają swoje losy. Kolekcje książkowe w zbiorach Biblioteki Muzeum Literatury. Autorka nawiązuje do historii biblioteki, zgromadzonych zbiorów. Szczególną uwagę poświęca kolekcjom historycznym związanym m.in. z Wielką Emigracją, Adamem Mickiewiczem i jego rodziną. Zwraca uwagę na przechowywane spuścizny książkowe po polskich pisarzach oraz będący w bibliotece na prawach depozytu fragment Biblioteki Polskiej w Paryżu. W kolejnym artykule Międzybiblioteczny Projekt Teatralny, czyli kilka scen ze współpracy choszczeńskich bibliotek Anna Stetkiewicz z Biblioteki Klubu 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie prezentuje kilkuletnią współpracę i dorobek bibliotekarzy nad przygotowywaniem projektów teatralnych w oparciu o literaturę polską. Odbiorcami tych ważnych, środowiskowych wydarzeń są mieszkańcy Choszczna. Ostatni tekst Marzeny Markiewicz Działalność Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2016-2021 omawia działania pracowników działu służące obsłudze czytelników biblioteki, przedstawia ich olbrzymie zaangażowanie w pracach nad kształtowaniem księgozbioru i jego rozmieszczeniem. Nawiązuje do trudnego okresu funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii, a także zmian w jej lokalizacji.

W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy relację Katarzyny Janczewskiej-Sołomko z XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych „Biblioteka muzyczna – idea dostrojona do czasu” oraz IX Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego”, które odbyły się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Autorka omawia program i przebieg kolejnego spotkania bibliotekarzy muzycznych.

Lutowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Status pracowniczy zastępcy dyrektora biblioteki publicznej. W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska przedstawia artykuł Retencja danych osobowych pracowników. Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.