Bibliotekarz 3/2023
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2023
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Marcowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych jako przykład wydania bardzo skróconego UKD dr Jolanty Hys z Biblioteki Narodowej. Autorka omawia stosowane w polskich bibliotekach tablice UKD oraz prace prowadzone w Bibliotece Narodowej nad przygotowywaniem skróconych tablic UKD dla małych bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych. Dla ich potrzeb opracowany został w BN w 2021 r. Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych, w którym rozbudowano symbole UKD. Kolejny artykuł to Biblioteki pedagogiczne a wyzwania społeczeństwa informacyjnego dr Agaty Arkabus z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Autorka charakteryzuje biblioteki pedagogiczne, omawia ich rolę, przypisane zadania i funkcje, przedstawia odbiorców usług. Zwraca uwagę na wyniki badań dotyczące funkcjonowania bibliotek pedagogicznych, raporty i dokumenty strategiczne regulujące ich pracę, m.in. MEiN i proponuje kierunki rozwoju z wykorzystaniem zawartych tam wytycznych i propozycji. Dorota Bednarczyk z Biblioteki Sejmowej i Archiwum Sejmu w artykule Zbiory cyfrowe w Bibliotece Sejmowej omawia prace prowadzone od ponad 20 lat nad digitalizacją zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych, analizuje zawartość powstałych baz danych. Szczególną uwagę zwraca na sposoby prezentacji tych zasobów przez macierzystą bibliotekę. W dziale „Artykuły” publikujemy dwa teksty odnoszące się do działalności bibliotek publicznych w rejestracji piśmiennictwa regionalnego. Pierwszy z nich Specyfika Lubelszczyzny w bibliografii regionalnej zapisana Bożeny Lech-Jabłońskiej przedstawia prace i aktywność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Autorka szczegółowo omawia układ, schemat i zawartość „Bibliografii Lubelszczyzny”, która odzwierciedla charakter regionu, jego specyfikę, w tym dziedzictwo kulturowe. Drugi Sylwii Wesołowskiej z Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie Landesbibliographie Mecklenburg-Vorpommern a Bibliografia Pomorza Zachodniego. Podobieństwa i różnice prezentuje historyczne i geograficzne uwarunkowania regionu, tradycje bibliograficzne na Pomorzu i Meklemburgii. Autorka omawia przyjętą w obu bibliotekach organizację i metodykę prac nad bibliografiami regionalnymi oraz proponuje ściś­lejszą współpracę nad stworzeniem wspólnej platformy i wymianę danych bibliograficznych.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Anny Urbaniak z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze Winiarska tożsamość Ziemi Lubuskiej w świetle zasobów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Autorka nawiązuje do historii regionu i tradycji winiarstwa, prezentuje zgromadzone w książnicy zasoby poświęcone tym zagadnieniom, do których sięgają zarówno użytkownicy biblioteki, jak i jej partnerzy. Kolejny artykuł Photobook – książka jako obiekt. Instrukcja obsługi Magdaleny Guzik z Muzeum Fotografii w Krakowie omawia zbiory zgromadzone w bibliotece Muzeum. Na wyjątkową uwagę zasługują pozycje, które łączą w sobie atrybuty książki tradycyjnej oraz sztuki. W tekście prezentowane są wybrane projekty artystyczne, photobooki z zasobów Muzeum.

Marcowy numer „Bibliotekarza” kończą stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Pokrewne prawa wydawnicze a działalność bibliotek. Numer uzupełniają „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.