Bibliotekarz 5/2023
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2023
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Majowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Petecki ilustrowany Artura Nowakowskiego. Poznajemy twórczość Bohdana Peteckiego pisarza, początkowo autora słuchowisk i spektakli oraz powieści sensacyjnych, w późniejszym okresie twórcy prozy fantastycznej. Wczesna proza fantastyczna Peteckiego skierowana była wprawdzie dla dorosłego czytelnika, ale w dojrzałej twórczości pisarz poświęcił się całkowicie tworzeniu powieści dla czytelnika młodzieżowego, specjalizując się w fantastyce naukowej. Na szczególną uwagę zasługują w artykule omówienia projektów okładek i ilustracji książek oraz sylwetki współpracujących z Peteckim cenionych grafików i ilustratorów. Kolejny artykuł 50 lat Polskiej Grupy Narodowej IAML Stanisława Hrabiego jest niezwykle cennym świadectwem historii powołania i działalności Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML. Autor przedstawia aktywny udział polskich bibliotekarzy muzycznych w konferencjach, kongresach i sympozjach międzynarodowych, a także ich działalność w strukturach IAML. W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Mirosławy Majewskiej i Katarzyny Chacińskiej z Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe Nowoczesna biblioteka na Pradze-Południe w Warszawie. Autorki przedstawiają nową siedzibę główną południowo-praskiej biblioteki, działającej od 2022 r. w budynku Terminal Kultury Gocław. Nowa lokalizacja placówki podkreśla jej nowoczesny charakter, stwarza warunki rozwoju, dzięki którym inicjowane są nowe aktywności, podejmowane we współpracy z mieszczącymi się pod jednym dachem instytucjami. Joanna Golczyk z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, w artykule Biblioteka miejsce otwarte. Horror Day, czyli od niszowej imprezy dla wielbicieli gatunku po festiwal z tradycjami opisuje historię i proces powstawania wydarzenia „Horror Day – Dolnośląski Festiwal Grozy”. Festiwal organizowany jest od 2014 r. przez bibliotekarki-animatorki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, we współpracy ze środowiskiem uczestników wydarzenia.

W dziale „Wspomnienia” publikujemy tekst Grażyny Federowicz i Beaty Wieczorkowskiej z Biblioteki Narodowej poświęcony Ewie Zalewskiej-Mańk, wieloletniej pracowniczki Narodowej Książnicy, związanej z Zakładami: Zawartości Czasopism, Przewodnika Bibliograficznego, Książki, Katalogowania Dziedzinowego. W pamięci współpracowników pozostaje jako osoba pracowita, odpowiedzialna, taktowna, życzliwa i empatyczna, podejmująca z zaangażowaniem nowe wyzwania i zadania.

W dziale „Przegląd Piśmiennictwa” Oskar S. Czarnik omawia książkę Jerzego Jarowieckiego Prasa we Lwowie w latach 1918-1945, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP w ubiegłym roku. Wnikliwa analiza jej zawartości, nawiązująca do faktów, wydarzeń, postaci z omawianego okresu jest przemyślaną rekomendacją i zachętą do sięgnięcia po recenzowaną pracę, wpisującą się w nurt badań z zakresu historii prasy.

Majowy numer „Bibliotekarza” kończą stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Kontekst historyczny ustawy o bibliotekach. Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Kupujący tę książkę kupili także: