Bibliotekarz 6/2022
Bibliotekarz 6/2022
Bibliotekarz 6/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” w 2022 r. rozpoczynamy artykułem dr Barbary Budyńskiej i Małgorzaty Jezierskiej z Biblioteki Narodowej Biblioteki w Polsce. Autorki przedstawiają działalność bibliotek w Polsce, w szczególności w ostatnich dwóch latach, co pozwoliło dostrzec wpływ lokdownu na ich funkcjonowanie i omówić zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich pięciu lat. W oparciu o dane GUS przedstawiona została sytuacja bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej i towarzystw nau­kowych w zakresie m.in. stanu sieci, infrastruktury, finansowania, gromadzonych zbiorów, dostępności usług dla użytkowników i czytelników oraz prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej. Celem artykułu jest pokazanie aktywności różnych typów bibliotek w ostatnim trudnym czasie pandemii, kontynuacji wcześniej wprowadzonych zmian. Drugi tekst dr hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Bibliotekarz” 1919-1929-1939”. Cz. 5. (1) Czasopismo fachowe nie tylko dla bibliotekarzy zawiera charakterystykę zawartości czasopisma odnoszącą się do informacji o publikacjach z innych dziedzin wiedzy poza bibliotekarstwem. Autor omawiając wybrane przykłady artykułów poświęconych literaturze pięknej, nauce o literaturze, architekturze, ikonografii, filozofii i socjologii podkreśla ich wykorzystanie przez bibliotekarzy do budowania zainteresowań czytelniczych. Ostatni tekst w dziale „Artykuły” przygotowała dr Olimpia Gogolin z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Bibliotekę mamy w sercu, o 14. Forum Młodych Bibliotekarzy słów kilka. Autorka przedstawia prace organizatorów tegorocznego Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się 8 i 9 września w Zabrzu i w Katowicach i zaprasza wszystkich młodych bibliotekarzy do aktywnego uczestnictwa.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Zmagania (nie)literackie z bursztynem w tle autorstwa Aleksandry Skiby z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Autorka omawia działania nad powstaniem nowej nagrody literackiej w regionie zachodniopomorskim. Nagroda Literacka „Jantar” powstała w 2019 r. i nagrodzona jest nią najlepsza książka wydana w roku poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu. W dziale „Wspomnienia” Emilia Czerniejewska z Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w tekście Pozytywista w bibliotece wspomina Jana Morawskiego, twórcę Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, zmarłego 45 lat temu. Autorka artykułu przybliża nam życiorys i zawodową drogę J. Morawskiego. Był teoretykiem agronomii, działał aktywnie w wielu organizacjach rolniczych w okresie przed II wojną światową, inicjował akcje oświatowe służące modernizacji rolnictwa. Na szczególne podkreślenie zasługują prace J. Morawskiego w tworzeniu Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a następnie kierowanie tą placówką. Poznajemy człowieka o ogromnej wiedzy rolniczej i bibliotekarskiej, człowieka o wielkiej kulturze osobistej. W dziale „O bibliotekach w prasie” Bożena Lech-Jabłońska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przedstawia aktywność bibliotek w województwie lubelskim odnotowaną w prasie regionalnej.

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Udostępnianie rozpraw doktorskich. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Prezes UODO sprawdza, czy IOD nie jest jedynie figurantem. Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Kupujący tę książkę kupili także: