Cena:41,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Pr. zbior. red. nauk. Dariusz Kuźmina
Rok wydania:2023
Seria wydawnicza:Seria Historyczna
Oprawa:miękka
Format:B-5
Liczba stron:296
ISBN: 978-83-65741-96-7

[…] Zamieszczone w recenzowanym tomie artykuły stanowią cenne dopełnienie studiów nad polskim dziedzictwem kulturowym poza krajem oraz mogą zainspirować innych badaczy zajmujących się tą problematyką i zachęcić ich do wykorzystywania materiałów dostępnych dzięki Polonijnej Bibliotece Cyfrowej. […]

[…] Publikacja potwierdza znaczenie zasobów Biblioteki. Znajduje się w niej 21 artykułów, opracowanych przez polskich i zagranicznych historyków, bibliologów, filologów, kulturoznawców, medioznawców, bibliotekarzy, archiwistów i działaczy polonijnych. Poprzedza je krótkie Wprowadzenie D. Kuźminy, podkreślające uniwersalność PBC i zarazem jej wartość źródłową dla rozwijających się badań nad dziejami Polonii w XIX i XX w. oraz w tym kontekście konieczność rozwoju zasobów polonijnych i ich promocji w Polsce i za granicą. […]

Z recenzji, dr hab. Jacka Puchalskiego prof. UW