Poradnik Bibliotekarza 9/2021
Poradnik Bibliotekarza 9/2021
Poradnik Bibliotekarza 9/2021
Cena:19,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0032-4752
Częstotliwość:miesięcznik

Od redakcji

Do rąk czytelników oddajemy tym razem numer poświęcony w całości książce obrazkowej (picture book, książka obrazowa), z którą spotykamy się na co dzień, ale jak się okazuje pojęcie to nie jest wcale oczywiste. Potocznie tak określa się książki, w których dominują ilustracje, a tekst tylko je uzupełnia. Problematyka książki obrazkowej doczekała się wielu opracowań teoretycznych. Pojęcie można rozpatrywać w różnych kontekstach i związkach z literaturą, sztuką, plastyką, designem, psychologią, czytelnictwem a nawet z… ekonomią. Podkreśla się ich duże walory edukacyjne, książki te wprowadzają w otaczający świat już małe dziecko oraz towarzyszą aż do wieku dorosłego.

Tekst Małgorzaty Cackowskiej zwraca uwagę na potencjał edukacyjny książek obrazkowych. W kolejnym materiale Elżbieta Kruszyńska w sposób przystępny omawia czym są picture booki, wyjaśnia jakie pełnią funkcje i przedstawia je jako książki przyszłości. Często mylimy książkę obrazkową z komiksem. Okazuje się, że oba wydawnictwa mają wiele podobieństw, ale też występują miedzy nimi różnice. Jak odróżnić książkę obrazkową od komiksu zastanawia się Jerzy Szyłak. Hanna Dymel-Trzebiatowska przybliża działania Zespołu Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej, który prowadzi badania i rozpowszechnia wiedzę na temat książki obrazkowej organizując specjalne konferencje i wydając publikacje, wśród nich najbardziej znaczący dwutomowy Leksykon książki obrazkowej. Dziękujemy Zespołowi za pomoc w przygotowaniu numeru wrześniowego, którego członkowie wsparli nas swoimi przemyśleniami, przybliżyli złożone problemy książki obrazkowej i których artykuły publikujemy w tym numerze. Niejasna sytuacja związana z pojęciem książki obrazkowej i zachodzącymi w niej relacjami między tekstem a obrazem stwarza bibliotekarzom problemy z ich zaklasyfikowaniem. O tym i o zbiorach Muzeum Książki Dziecięcej pisze Michał Czajkowski.

W dziale „Książka” zamieszczamy ciekawy wywiad Hanny Diduszko z Krystyną Lipką-Sztarbałło, ilustratorką, graficzką, autorką wielu znanych książek ikonograficznych oraz rozważania Grażyny Lewandowicz-Nosal dotyczące kolorowanek.

Bibliotekarze od wielu lat z powodzeniem propagują książkę obrazkową. Dużym uznaniem cieszy się Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci organizowany przez WiMBP w Bydgoszczy – „LiterObrazki”. W MBP w Katowicach zorganizowano zaś dwudniową konferencję dla bibliotekarzy pt. „OBRAZ/słowo/Biblioteka”, zainteresowaniem czytelników cieszą się również przygotowywane wystawy dotyczące książki obrazkowej. W felietonie Olga Nowicka zastanawia się nad ważnością słowa i obrazu. Bogaty numer wrześniowy (44 s.) zamyka konspekt lekcji bibliotecznej autorstwa Wiesławy Budrowskiej o odkrywaniu picture booków Iwony Chmielewskiej. Książki obrazkowe to różnorodność form, sposobów wykorzystania w edukacji. To znakomite narzędzie w rękach nauczycieli i bibliotekarzy. Liczymy na to, że zamieszczone w tym numerze teksty będą przydatne w pracy.

Życzymy, już powakacyjnie, miłej lektury.
Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”