Bibliotekarz 11/2020
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2020
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

W listopadowym numerze „Bibliotekarza” proponujemy naszym czytelnikom lekturę tekstów prezentowanych według przyjętego układu działów. Pierwszy z nich „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Edyty Strzelczyk z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Poznać, zmierzyć, opisać… satysfakcja użytkowników w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Autorka artykułu przedstawia prekursorskie badania prowadzone w ramach programu AFB i omawia jeden ze wskaźników funkcjonalności zaproponowany polskim bibliotekom uczestniczącym w projekcie. Wskaźnik „Satysfakcja użytkowników” mierzy stopień zadowolenia i zaspokojenia potrzeb korzystających z dostępnej oferty i poziom zorganizowania bibliotek, które je oferują. Dzięki tekstowi poznajemy wyniki dotychczas prowadzonych badań satysfakcji użytkowników, a także prace metodologiczne nad rozwojem pomiaru wskaźnika i jego wykorzystania w bibliotekach. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z tekstem, odsyłamy do raportów AFB zamieszczonych na www.sbp.pl. Na łamach „Bibliotekarza” zamieścimy Państwa uwagi dotyczące programu, wykorzystania wyników jego analiz w codziennej pracy bibliotek, propozycji rozwoju i zastosowania wskaźników badania. Drugi tekst dr. Dawida Kotlarka Biblioteka Publiczna w Świebodzinie – nowa wizja, nowe możliwości przedstawia działalność biblioteki publicznej w 20-tysięcznym mieście powiatowym w województwie lubuskim. Autor omawia zmiany zachodzące w bibliotece oraz plany na najbliższą przyszłość. Wizja działania przedstawiona przez autora daje szansę na modernizację placówki, włączenie się w programy wymagające zaangażowania i kreatywności. Kolejny artykuł Artura Nowakowskiego Bahdaj ilustrowany omawia twórczość Adama Bahdaja, poczytnego pisarza przygodowej literatury dziecięcej i młodzieżowej, przedstawia sylwetki ilustratorów jego książek. Szczególnie dużo miejsca poświęcił autor Bohdanowi Butence, znanemu ilustratorowi książek Adama Bahdaja. Omówieniu dorobku Bahdaja towarzyszą przykładowe ilustracje jego najpoczytniejszych książek. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy Bożeny Lech-Jabłońskiej Koronawirus – czytelnicy – bibliotekarze. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w czasie pandemii. Autorka przedstawia sytuację w bibliotece od czasu jej zamknięcia dla czytelników w połowie marca 2020 r. do chwili obecnej. Omawia podjęte działania, prowadzone przez bibliotekarzy prace i projekty dla czytelników w sieci, a także oczekiwany przez wszystkich powrót do normalności, czyli pracy sprzed pandemii. Kolejny tekst Biblioteka w czasie pandemii Bogdana Kocurka z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej to spojrzenie na działania biblioteki w trudnym czasie wyłączenia jej z dotychczasowego rytmu pracy. Autor dzieli się refleksjami na temat bibliotecznych inicjatyw dla czytelników, w bibliotece bez nich, ale w ścisłym kontakcie online z nimi. Ostatni artykuł Katarzyny Zwierzewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Czytelnia Pomorzoznawcza, działalność i wpływ na upowszechnianie wiedzy historycznej i lokalnej to prezentacja czytelni zawierającej zbiory piśmiennictwa o tematyce pomorskiej z lat 1801-1945. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogata działalność czytelni w upowszechnianiu informacji o posiadanych zbiorach, dzięki organizacji spotkań, wykładom, wystawom i imprezom prowadzonym w kilku cyklach tematycznych.

Listopadowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „O bibliotekach w prasie” Grzegorz Grzenkowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku przedstawia aktywność bibliotek Pomorza poprzez informacje wyszukane w prasie regionalnej. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Działalność wydawnicza bibliotek (odniesienia systemowe). Numer dopełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.