Bibliotekarz 2/2024
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2024
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Lutowy numer „Bibliotekarza” w 2024 r. rozpoczynamy artykułem Piotra Dobrołęckiego Nie było łatwo… Za nami kolejny trudny rok. Autor tekstu omawia sytuację na europejskim i polskim rynku książki przedstawia Raport Europejskiej Federacji Wydawców i wynikające z niego wnioski, m.in. dotyczące zerowej stawki VAT na publikacje dla krajów członkowskich UE, spadku zainteresowania prasą, a szczególnie kryzysu w publikacjach naukowych. Opisuje szczegółowo działania wydawców i zainteresowania coraz liczniej uczestniczących czytelników w krajowych targach książki, odnosi się także do powszechniejszych z roku na rok zakupów książek, zabawek i gier w internecie, co nie ułatwia działalności szczególnie małych, lokalnych księgarni. Kolejny artykuł Żydzi, masoni i profesor Helsztyński Bartosza Wiśniewskiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Inowrocławiu przedstawia związki profesora Stanisława Helsztyńskiego, znanego warszawskiego anglisty z Inowrocławiem, poprzez m.in. powiązania rodzinne i prowadzone prace naukowe. W archiwum Koła SBP w Inowrocławiu znajduje się dokumentacja odnosząca się do działalności profesora i Jego relacji z Janem Kasprowiczem i Stanisławem Przybyszewskim. Zgromadzony przez profesora księgozbiór, w tym cenne judaika, trafił do Biblioteki Miejskiej, co bardzo wzbogaciło jej kolekcję. W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Lilianny Nalewajskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Biblioteka im. Františka Bartoša w Zlinie. Autorka przedstawia historię powstania tytułowej biblioteki, która sięga XIX w. oraz postać patrona, pedagoga, językoznawcę, etnografa, osoby znanej i cenionej wśród elity morawskiej oświaty i kultury. Biblioteka realizuje bogaty program edukacyjny skierowany do różnych grup, zarówno dzieci, młodzieży, studentów, ale także seniorów, dzięki czemu nawiązuje do idei patrona biblioteki a jednocześnie realizuje założenia biblioteki otwartej. W kolejnym tekście Włodzimierz Pietrzak – patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku Małgorzaty Pawłowskiej poznajemy historię, działalność biblioteki, w tym organizowany od 2000 r. Konkurs Literacki imienia Włodzimierza Pietrzaka. Interesujące są informacje dotyczące patrona MBP, poety, krytyka literackiego, publicysty, prozaika, prawnika, a także żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego. Trzecim artykułem jest tekst Katarzyny Bednarz-Soja z Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego V Festiwal Książki „Między pokoleniami” przedstawiający wydarzenia z kolejnego festiwalu promującego kulturę czytelniczą wśród mieszkańców Przemyśla. Autorka poprzez opisywanie kolejnych spotkań, oferty dla uczestników festiwalu ukazuje rolę i znaczenie przemyskiej biblioteki dla integracji lokalnego środowiska. Ostatnim tekstem jest artykuł Justyny Malinowskiej Działania Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku na rzecz lokalnego środowiska edukacyjnego opisujący działalność biblioteki, w tym prowadzone konferencje, realizowane projekty i konkursy, między innymi konkurs Nauczyciel Pomorza, realizowany od 2016 r. W dziale „Sprawozdania i relacje” dr Dorota Siwecka z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w tekście 14. Konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek pt. „Biblioteki w świecie technologii” omawia przebieg konferencji, która odbyła się online w listopadzie 2023 r. Jak każda z poprzednich edycji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko dzięki poruszanej problematyce, ale przede wszystkim dzięki jej aktualności, tematom bieżącym, nawiązującym do problemów, z którymi spotykają się w swojej codziennej działalności biblioteki różnych typów. Tak jak poprzednie konferencje z cyklu również ta będzie miała podsumowanie w postaci publikacji SBP.

Lutowy numer „Bibliotekarza” kończą stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Obowiązek zapewnienia bibliotece lokalu. Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.