Bibliotekarz 3/2022
Bibliotekarz 3/2022
Bibliotekarz 3/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Marcowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem dr Zofii Zasackiej z Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi badania czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz dzieli się wynikami swych obserwacji i analiz na łamach prasy bibliotekarskiej. Czytanie w środowisku cyfrowym a czytelnicy książek papierowych to artykuł przedstawiający problem czytelnictwa lektur po dwóch latach pandemii i jej wpływ na wzrost kompetencji cyfrowych Polaków w pracy zawodowej, edukacji i w kulturze. W artykule autorka nawiązuje do przemian w piśmienności i wyników badań dotyczących uczniowskich praktyk czytelniczych prowadzonych przez PISA, wskazuje na różnice w umiejętnościach czytelniczych oraz relacje między czytaniem tekstów drukowanych i w środowisku cyfrowym. Drugi tekst dr Katarzyny Janczewskiej-Sołomko Fryderyk Chopin. Transkrypcje, opracowania, inspiracje na nośnikach dźwięku omawia prace nad upowszechnianiem i udostępnianiem twórczości kompozytora. W artykule zostały przedstawione dane i informacje o transkrypcjach utworów F. Chopina zebranych w opracowaniu Transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Katalogu rękopisów, druków i nagrań z lat (1830-2020) autorstwa Katarzyny Janczewskiej-Sołomko i Włodzimierza Pigły, którego wydawcą będzie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Autorka artykułu przygotowała część dotyczącą nagrań. Tekst dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 4. (3) – „Bibliotekarz” kopalnią wiedzy o… bibliotekach i bibliotekarzach polskich i zagranicznych zawiera szczegółową charakterystykę zawartości czasopisma w okresie międzywojennym odnoszącą się do problemów polskich bibliotek i polskiego bibliotekarstwa, a także sytuacji w bibliotekarstwie w różnych krajach. Szczególną uwagę poświęca problemom polityki państwa wobec bibliotek, wprowadzenia ustawy bibliotecznej regulujacej pracę bibliotek i wykonywanie zawodu bibliotekarza, odnosi się też do sylwetek polskich i zagranicznych bibliotekarzy, zwraca uwagę na dział kronikarski dokumentujący ważne wydarzenia krajowe i zagraniczne.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Tajemnice małego dzienniczka w czerwoną kratkę, czyli literatura dla młodego czytelnika o wojnie i Holokauście autorstwa Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu. Autorka omawia publikacje o tematyce wojennej i Holokauście skierowane dla dzieci i młodzieży, które zebrała i zaprezentowała na zajęciach dla uczniów jednej z opolskich szkół. Wśród wybranych książek szczególną uwagę poświęciła Dziennikowi Anny Frank. Drugi tekst to Biblioteka w galerii autorstwa Małgorzaty Mach z Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Autorka przedstawia sytuację biblioteki w warszawskiej Zachęcie, jej status, problemy gromadzenia i udostępniania zbiorów, powstającej czytelni, a także obecności w internecie dzięki portalowi „Otwarta Zachęta”.

Numer kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „O bibliotekach w prasie” Iwona Joć-Adamkowicz i Grzegorz Grzenkowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku prezentują aktywność bibliotek publicznych w województwie pomorskim w prasie regionalnej. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Brak podstawy do przekształcenia biblioteki publicznej (uwagi w kontekście wyroku WSA). Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Kasa zapomogowo-pożyczkowa po zmianie przepisów. Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.