Bibliotekarz 4/2022
Bibliotekarz 4/2022
Bibliotekarz 4/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Od 24 lutego 2022 r. obserwujemy traumatyczne wydarzenia rozgrywające się w Ukrainie, po agresji Rosji. Kraj jest niszczony, cierpią ludzie. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Redakcja „Bibliotekarza” solidaryzuje się z narodem ukraińskim. SBP opublikowało na swoim portalu Apel w sprawie pomocy dla Ukrainy oraz utworzyło zakładkę #ZbibliotekarzamiUkrainy.
Zachęcamy do włączenia się w pomoc. Nie bądźmy obojętni.

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” w 2022 r. rozpoczynamy tekstem dr hab. Anety Firlej-Buzon, dyrektorki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Kształcenie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. W artykule Autorka nawiązuje do początków kształcenia studentów bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, omawia akty prawne określające zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, warunki wymagane do utworzenia i prowadzenia studiów wyższych na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Przedstawia ośrodki uniwersyteckie prowadzące kierunki bibliotekoznawcze, szczegółowo omawia kształcenie studentów w macierzystym uniwersytecie, w tym programy studiów. Artykuł kończy propozycja Autorki o podjęciu dyskusji nad przyszłością akademickiego kształcenia bibliotekoznawców w Polsce. Drugi tekst Andrzeja Dąbrowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Biblioteka 2020 przedstawia sytuację w bibliotece w minionych dwóch latach – czasu pandemii. Omawia podjęte działania i prace, nastroje wśród pracowników i czytelników. Autor dzieli się swoimi refleksjami na temat przyszłości bibliotek, stawiając pytania na które w tej chwili trudno odpowiedzieć. Ostatni tekst w dziale „Artykuły” to System bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego 2008-2021 Elżbiety Szeligi z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Prezentowane są w nim prace nad bibliografią regionalną w województwie podkarpackim. Szczególną uwagę Autorka poświęca problemom rejestracji, selekcji i opisom dokumentów oraz współpracy WBP w Rzeszowie z bibliotekami powiatowymi nad tworzeniem zintegrowanego systemu bibliografii regionalnej i stałym jej rozwojem.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł III Festiwal Książki „Między pokoleniami” autorstwa Moniki Maziarz z Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego. Autorka omawia realizację kolejnego projektu biblioteki, którego celem była promocja wartościowej literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także integracja pokolenia dziadków i wnuków poprzez ich działania twórcze. Drugi tekst ZaPolska pod lupą autorstwa Jolanty Zwierzyńskiej i Ewy Baranowskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi nawiązuje do festiwalu literackiego „ZaPolska pod lupą”, prowadzonego w 2021 r. we współpracy z czytelnikami i innymi instytucjami kultury i edukacji Łodzi oraz województwa łódzkiego. Trzeci tekst Zachodniopomorscy repatrianci gośćmi „Saloniku Pomorzoznawczego” Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej Beaty Niemaszyk i Bronisławy Świerdłowskiej z Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie omawia działania na rzecz integracji repatriantów w nowym środowisku, współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych od 2012 r. spotkań w Bibliotece Pomorskiej. W dziale „Wspomnienia” dr Łukasz Zabielski z Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku wspomina Jana Leończuka, dyrektora biblioteki, poetę, eseistę, tłumacza, społecznika, redaktora, wydawcę i bibliofila. Emerytowany dyrektor Książnicy Podlaskiej zmarł 23 listopada 2021 r.

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Nowe zwolnienia podatkowe dotyczące bibliotek Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Kupujący tę książkę kupili także: