Bibliotekarz 9/2022
Bibliotekarz 9/2022
Bibliotekarz 9/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” w 2022 r. rozpoczynamy artykułem dr Zofii Zasackiej z Biblioteki Narodowej Lektury w niecodziennej codzienności – wybory czytelnicze Polaków. Autorka przedstawia wyniki badań czytelniczych i społecznego zasięgu książki wśród Polaków prowadzonych w 2020 r., 2021 r. i na wiosnę 2022 r. Był to czas pandemii Covid-19, który znacząco wpłynął na życie codzienne Polaków, w tym na spędzanie wolnego czasu. Badania Biblioteki Narodowej pokazały, że wśród analizowanych zajęć uwzględniono także praktyki czytelnicze. Poznajemy źródła pochodzenia czytanych książek, a także lektury Polaków w pandemii. Drugi tekst Nieoceniona spuścizna. Wiedza z podręczników dla bibliotekarzy jako źródło do badań polskiego bibliotekarstwa autorstwa Sylwii Marciniak z Instytutu Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia założenia przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczącej literatury fachowej dla bibliotekarzy. Praca powstaje na podstawie stworzonej bazy danych 400 wydawnictw zwartych z lat 1919-2019, mających cechy poradnika, podręcznika. Analizie poddane zostaną typy bibliotek, procesy biblioteczne, użytkownicy, budynki i wyposażenie, zbiory oraz zawód bibliotekarza. Kolejny artykuł Bibliografie regionalne opracowywane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu autorstwa Moniki Kozłowskiej. Autorka omawia prowadzone od wielu lat bibliografie regionalne. Przedstawia zasady doboru i selekcji dokumentów oraz ich opracowywanie, a także bazy danych dostępne ze strony Książnicy.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Gry edukacyjne do nauczania języka niemieckiego w Bibliotece Niemieckiej i Mediotece Języka Niemieckiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie autorstwa Małgorzaty Elżbiety Płoszczyńskiej. Autorka omawia bogate zbiory gier edukacyjnych do nauki języka niemieckiego zgromadzone od 2010 r. w Bibliotece Niemieckiej Książnicy Pomorskiej. Podaje przykłady wybranych gier edukacyjnych, ich charakterystykę i przeznaczenie dla czytelnika. W dziale „Wspomnienia” Urszula Bielecka wspomina Ryszarda Turkiewicza zmarłego 23 maja 2022 r. Przedstawia sylwetkę tego znanego i cenionego bibliotekarza, przywołuje liczne fakty z Jego życiorysu, wieloletniej pracy zawodowej w bibliotekach publicznych Wrocławia. Dzięki bogatej faktografii poznajemy człowieka, który dzielił się swoimi przemyśleniami nad światem i zamieszczał je w artykułach, felietonach, blogach, poezji i fotografii. W dziale „Wywiady” Marzena Przybysz rozmawia z Pawłem Piwowarczykiem, laureatem konkursu Bibliotekarz Roku 2021. Poznajemy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, aktywnie uczestniczącego w wielu projektach realizowanych w najbliższym, miejskim środowisku, w regionie, a także w wymiarze szerszym, krajowym. Paweł Piwowarczyk w swojej działalności skupia się na wielu pasjach, łączących promocję biblioteki ze sportem oraz literaturę z jej teatralnymi adaptacjami. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy tekst Książka. Stan umysłu autorstwa Marty Truszczyńskiej i Anny Walskiej-Golowskiej z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Autorki omawiają program i przebieg VI Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbyło się w czerwcu br. w Krakowie.

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „O bibliotekach w prasie” Iwona Joć-Adamkowicz i Grzegorz Grzenkowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku prezentują aktywność bibliotek publicznych w województwie pomorskim w prasie regionalnej. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Biblioteki a jednolity rynek cyfrowy.

Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.