Nowości w ofercie

123 Mobilna biblioteka BestsellerEbook
123 Zarządzanie biblioteką wyd. II BestsellerEbook
123 Praca i pasja – zbiór wywiadów BestsellerPromocja
Oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

OFERTA WYDAWNICTWA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

1/2023