Nowości w ofercie

123 Kobiety Polsce – Polska Kobietom NowośćPromocja
123 Zarządzanie biblioteką wyd. II BestsellerEbook
Oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

OFERTA WYDAWNICTWA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

1/2022